• slider image
:::

wan-mi - 活動訊息 | 2018-02-26 | 人氣:251

說明:元美網站調整

因網站架構調整緣故,近期的資訊更新會有部份延遲。

請以 元美粉絲專頁 更新的訊息為準。

 

綜合訊息 :「元美國際映像有限公司」(備註: 綜合訊息都在此公佈)

https://www.facebook.com/wanmi.tw

 

新商品案內 : 卡片遊戲發售訊息

(備註:新商品的發售預告)

https://www.facebook.com/tw.tcg

 

活動及賽事 : 元美活動及賽事

(備註:官方賽事的預報及注意事項)

https://www.facebook.com/tw.tcf

 

網站會在修正完成後更新,不便之處.尚祈見諒。

:::

商品介紹

http://wan-mi.com/modules/tadnews/index.php?nsn=1
http://wan-mi.com/modules/tadnews/index.php?nsn=2
http://wan-mi.com/modules/tadnews/index.php?nsn=3
http://wan-mi.com/modules/tadnews/index.php?nsn=4
http://wan-mi.com/modules/tadnews/index.php?nsn=5
http://wan-mi.com/modules/tadnews/index.php?nsn=6
http://wan-mi.com/modules/tadnews/index.php?nsn=19
https://www.facebook.com/WANMI.TW/
[ more... ]
QR Code